รหัสนักศึกษา
หมายเลขบัตรประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
ระบบการจราจรและสถานที่จอดรถของบุคลากรและบัณฑิต
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2561
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่กลุ่มฝึกซ้อมย่อย (สำหรับ บธ.บ.184 - บธ.บ. 371)
กำหนดการพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (อย่างละเอียด)
รายชื่อบัณฑิตขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2561
การแต่งกายของบัณฑิตเพื่อเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2561
กำหนดการรับชุดครุยและเครื่องแบบ
กำหนดการพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตฯ ประจำปี 2561 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559)
การเปลี่ยนคำนำหน้าของบัณฑิต, มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต