รหัสนักศึกษา
หมายเลขบัตรประชาชน

ระบบไม่สนับสนุนการใช้อุปกรณ์พกพา(โทรศัพท์มือถือ ,แท็บเล็ต)
กรุณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการกรอกข้อมูล

 

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
หมายเลขบัตรประชาชน/ รหัสนักศึกษา/ ชื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตฯ ประจำปี 2561 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย) 2018-01-19
การรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2560 2017-04-10
การรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2560 2017-02-16
ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 2017-12-18
การเปลี่ยนคำนำหน้าของบัณฑิตและมหาบัณฑิต 2017-02-16

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต
1 - 5 มีนาคม 2560