ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ติดต่อขอรับได้ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2566

ถ้ามารับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

จะเสียค่ารักษาปริญญาบัตร 500 บาท

ติดต่อขอรับได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตึกกลมชั้น 1 กองบริการการศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการรับ

-มารับด้วยตัวเอง นำบัตรประชาชนมายื่น

-ให้คนมารับแทน 1.หนังสือมอบอำนาจ 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ-ผู้รับมอบอำนาจ(เซ็นสำเนาถูกต้อง และลงชื่อนามสกุล บนสำเนาทุกแผ่น)

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.

หยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร  สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

ข่าวอื่นๆ