คลินิก รัก(ษ์)เต้า ดูแลห้วใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
มีบริการให้คำปรึกษา " คลินิก " รัก(ษ์) เต้า ดูแลหัวใจ
โดยงานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา และ ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เทพสตรี
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ติดตามเฟสบุคกองพัฒนานักศึกษา อยู่ ท่านใดสนใจ

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เทพสตรี หรือ สามารถทักอินบอคเพจชมรม และเพจพยาบาล ได้เลยค่ะ
มีน้องหมอปู ค่อยดูแลบริการทุกท่าน ^..^

คลินิก รัก(ษ์)เต้า ดูแลห้วใจ

ข่าวอื่นๆ