ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ชาวเทพสตรี โครงการชาวเทพสตรี "เต้า ต้อง ตรวจ"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสะสมชั่วโมงกิจกรรม กยศ เข้าร่วมโครงการชาวเทพสตรี "เต้า ต้อง ตรวจ"

โดยนักศึกษาเข้าร่วมอบรมผ่าน E - Learning Online

" ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2566 นี้เท่านั้น

 

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ชาวเทพสตรี โครงการชาวเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ