โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา ขอเป็นสื่อกลางในการจัดตั้ง

"ตู้ปันสุข"

โครงการดี ๆ ที่มอบให้ทุกคนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ได้ร่วมกันแบ่งปัน น้ำใจ ด้วยการบริจาค อาหารและสิ่งของต่างๆ

ให้แก่นักศึกษา

❤️ใครมีพอมาเติม ใครไม่พอมารับ ผู้ให้ปันด้วยใจ ผู้รับอิ่มท้องสู้กันต่อ❤️

…เพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมหาวิทยาลัย จะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ทำสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมของเราตลอดไป..

ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ