ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง

ปฏิทิน การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ม.เทพสตรี https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AyAeAAAAu.pdf

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2563 https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AyAAAEAAAAAOAAAAAAAAAUAAAu63.pdf

เอกสารรายการเอกสารที่คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน นำส่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ 
 
ตัวอย่าง การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ม.เทพสตรี https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AoAAAAOAAOAuAAOAAAAUAAyAAAAAAA-AAACAuAAAA.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓