ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64

จำนวนผู้เข้าชม 3474 ครั้ง

ตัวอย่างการกรอกเอกสารแบบคำขอกู้เงิน กยศ. 2564 

https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AEAACAoAAAAAAoAAEAACAAEAAAAEOAAuAEAAAEAEUAAAAA_AoAAAAOAAO.pdf

ตัวอย่างเอกสารแนบ แบบคำขอกู้เงิน กยศ.2564 ชุดที่ 1

https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/CAAEAAAEAuAuAUAA-EAuAuAIAAEAAEAU-63.pdf

ตัวอย่างเอกสารแนบ หนังสือให้ความยิมยอมในการเปิดเผยข้อมูล ชุดที่ 2

https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AoAAAAOAAO_CAAEAAAEAuAu_AuAAEAAAEAA_AUAAAn_2.pdf

ตัวอย่างเอกสารแนบ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ 102 ชุดที่2

 
ตัวอย่าง ใบรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
 

ตัวอย่าง แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา กยศ

https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AoAAAAOAAO_IAuAAAuAAAO_AOAAoAAAA.pdf

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ 102

https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AAuAAOAAAAAAuAAAOAAAIAnUAEAAOAIAAAuAIAAAAuAAnA.pdf

หนังสือให้ความยิมยอมในการเปิดเผยข้อมูล

https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/10._AOAAO_AAuAAOAAAIAUAIAAAAAAAuAAAACAyAAnCAAAEUAAAAA_24.pdf

แบบคำขอกู้ยืมเงิน"กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564 สำหรับ ชั้นปีที่1

https://dsd.tru.ac.th/dsd2015/fileDownload/AEAACAoAAAAAAoAAEAACAAEAAAAEOAAuAEAAAEAEUAAAAA.pdf

ข่าวกองทุน กยศอื่นๆ

ขึ้นทะเบียนผู้กู้ยืม กยศ. ออนไลน์ กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

นักศึกษาที่จะกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้กู้ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องปริ้น Printer

ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64

กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่า (ต่อเนื่อง) กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่า (กรณีไม่เคยทำสัญญากับ มรภ.เทพสตรี) กลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่

ขึ้นทะเบียนผู้กู้ยืม กยศ. ออนไลน์ กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รหัส 60-63

นักศึกษาที่จะกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้กู้ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องปริ้น Printer

ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 60-63)

กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่า (ต่อเนื่อง) กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่า (กรณีไม่เคยทำสัญญากับ มรภ.เทพสตรี) กลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่

ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่า (ต่อเนื่อง) สำหรับนักศึกษา(รหัส 60 - 63)/กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่า (กรณีไม่เคยทำสัญญากับ มรภ.เทพสตรี) และกลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่ (รหัส