การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง