ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=JryL7S-dgQE  ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

https://www.youtube.com/watch?v=cd8QHFbWgFQ  ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารนักศึกษา หมายเลข

https://www.youtube.com/watch?v=smLgSmH9Yu8   ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารนักศึกษา หมายเลข 2

https://www.youtube.com/watch?v=DE8K9S41fYM     ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารนักศึกษา หมายเลข 3

https://www.youtube.com/watch?v=MTkUeBM4iHw     ผู้สมัคร ประธานสภานักศึกษา หมายเลข 1

https://www.youtube.com/watch?v=UkZk8z1EpSc        ผู้สมัคร ประธานสภานักศึกษา หมายเลข 2