รับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

โครงการ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2563

เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2563 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. (วิชาภาษาไ

โครงการ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (เฉพาะวิชาความสามารถทั่วไป) ประจำปี 2563

เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2563 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. (เฉพาะวิชา