ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินค่าเทอม นักศึกษา กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รอบ 1)

จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

ข่าวกองทุน กยศอื่นๆ

รายชื่อ นักศึกษา กยศ. ประชุม รอบที่ 1 และรอบที่ 2

นักศึกษา รับบัตรกิจกรรม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

แบบฟอร์มลงจิตอาสาเพื่อสังคม นักศึกษา กยศ . ชั้นปี ที่ 1 - 5

ให้นักศึกษา กยศ. ทุกคนต้องลงแบบฟอร์มจิตอาสาเพื่อสังคม ตามความชอบและความสามารถของนักศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรม