กิจกรรมการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต"นักคิคสุจริต"รุ่นที่2

จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง

https://www.nacc.go.th/we/

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

โครงการ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2563

เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2563 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. (วิชาภาษาไ

โครงการ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (เฉพาะวิชาความสามารถทั่วไป) ประจำปี 2563

เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2563 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. (เฉพาะวิชา