รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน "สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน"

จำนวนผู้เข้าชม 282 ครั้ง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และหมดเขตการรับเอกสารหลักฐานการขอผ่อนผันฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2562