ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมกาศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสมมารถสร้างชื่อเสียง ภาคเรียนที่2/2561 ครั้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง