บัญชีรายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ขอรับการผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม 486 ครั้ง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และหมดเขตการรับเอกสารหลักฐานการขอผ่อนผันฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2562