บัญชีรายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ขอรับการผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ