การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนผู้เข้าชม 327 ครั้ง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ