ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 (สำนักงาน ป.ป.ท.)

จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร << คลิก >>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เว็บไซต์ www.thaijob.com

เว็บไซต์สำหรับที่นักศึกษาสามารถหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สถาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ