ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดคำขวัญต่อต้านคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง