การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้เข้าชม 778 ครั้ง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ