รายชื่อนักศึกษาผ่านสอบสัมภาษณ์เงินกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้เข้าชม 832 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผ่านสอบสัมภาษณ์เงินกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560
 
รหัส 60 ... ผู้กู้รายเก่า (ไม่เคยทำสัญญา) ===> คลิก
 
รหัส 60 ... ผู้กู้รายใหม่ ===> คลิก
 
ชั้นปี 2 ขึ้นไป ... ผู้กู้รายเก่า (ไม่เคยทำสัญญา) ===> คลิก
 
ชั้นปี 2 ขึ้นไป ... ผู้กู้รายใหม่ ===> คลิก
..................................................................................................................................
 
29 ส.ค. 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯ
30 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. -- ประชุมชี้แจงการทำสัญญาในระบบ e-studentloan
9 ก.ย. 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. -- ทำสัญญาฯ , ยืนยันยอดค่าเทอม , ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ