รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์เงินกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้เข้าชม 924 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์เงินกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560

รหัส 60 ... ผู้กู้รายเก่า (ไม่เคยทำสัญญา) ===> คลิก

รหัส 60 ... ผู้กู้รายใหม่ ===> คลิก

ชั้นปี 2 ขึ้นไป ... ผู้กู้รายเก่า (ไม่เคยทำสัญญา) ===> คลิก

ชั้นปี 2 ขึ้นไป ... ผู้กู้รายใหม่ ===> คลิก

สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งที่  Facebook กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เทพสตรี ลพบุรี https://www.facebook.com/dsdtru

..................................................................................................................................

18 ส.ค. 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
23 ส.ค. 2560 -- เข้ารับการสัมภาษณ์ที่คณะตามที่นักศึกษาสังกัด (สถานที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
29 ส.ค. 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯ
30 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. -- ประชุมชี้แจงการทำสัญญาในระบบ e-studentloan
9 ก.ย. 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. -- ทำสัญญาฯ , ยืนยันยอดค่าเทอม , ลงชื่อแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ