การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนผู้เข้าชม 1009 ครั้ง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ